The Legend of Sigh

افسانه ی آه


یک پرده نمایش برای آوازخوانی و عروسک گردانی

بازرگانی به سه دختر خود قول داده که در بازگشت از سفر برایشان سوغاتی بیاورد . سوغات دختر سوم که طبق قرار شاخه گلی بوده را گم می کند. غمگین می شود و آه می کشد. آه می آید و برایش شاخه گل را می آورد. اما شاخه گل را به این شرط به بازرگان می دهد که بعدا در ازایش چیزی از اوبگیرد. بازرگان می پذیرد و ...

نویسنده: امید صادقی سراجی
کارگردان: آنوش عزیزی
بازیگران:سهیلا باجلان، محمد بحرانی، مهناز خطیبی، امیر سلطان احمدی، معصومه کاظمی، میثم کریم پور، پری ناز لطف اللهی، مهران نایل،مریم جلالیان و ندا عزیزی
ساخت عروسک: سهیلا باجلان
طراح صحنه: امیر زاغری
طراح لباس: سحر رشیدیان
موسیقی: مرجان راغب
مدیرتولید، دستیار کارگردان وبرنامه ریز: آرش فصیح


  ۱۴ شهریور تا ۰۸ مهر ۱۳۹۲
  ۲۰:۳۰
  ۵۵ دقیقه
 بها: ۸,۰۰۰ تومان